English


genealogie
familiewapen
erfgenamenonderzoek

historisch onderzoek
lokale geschiedenis

huizenonderzoek
boerderijonderzoek
monumenten

transcripties
onderzoeksadvies

informatie

contact


links


drs. P. Nouwt
historisch en genealogisch onderzoeker

dorpsgezicht

specialist in historisch archiefonderzoek
voor particulieren en instellingen

werkzaam in Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht, Amsterdam en Den Haag
voormalig onderzoeker voor het Brabants Historisch Informatie Centrum
geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie

Deze website is bedoeld voor wie op zoek is naar een historisch onderzoeker of onderzoeksbureau, een genealoog of heraldicus, een historicus of geschiedkundige, een archivaris of genealogisch correspondent. U kunt hier terecht voor diverse vormen van archiefonderzoek, waaronder historisch onderzoek en bronnenonderzoek, genealogisch onderzoek, stamboomonderzoek of familieonderzoek, notarieel erfgenamenonderzoek, huizenonderzoek en boerderijonderzoek. Mogelijk bent u geďnteresseerd in uw voorouders en familiegeschiedenis. U kunt dan uw stamboom, genealogie of kwartierstaat laten uitzoeken of laten zoeken naar een familiewapen. Ook is er onderzoek mogelijk naar de bouwgeschiedenis van uw huis, de bewoningsgeschiedenis van een boerderij of naar lokale geschiedenis. Archieven die kunnen worden geraadpleegd bevinden zich ondermeer bij het Brabants Historisch Informatie Centrum of BHIC (Rijksarchief in Noord-Brabant), het Gelders Archief (Rijksarchief in Gelderland), het Utrechts Archief (Rijksarchief in Utrecht), het Nationaal Archief (Algemeen Rijksarchief), het Stadsarchief 's-Hertogenbosch (Den Bosch), het Gemeentearchief Amsterdam en het Centraal Bureau voor Genealogie of CBG. Er kan archiefonderzoek worden gedaan bij ieder rijksarchief, regionaal archief, regionaal historisch centrum, streekarchief, gemeentearchief of stadsarchief in Noord-Brabant, Gelderland of Utrecht, Amsterdam of Den Haag ('s-Gravenhage).